Nowe podejście do zamówień publicznych - szkolenia i doradztwo
Wersja do druku

O usłudze

Baza danych dostarcza rzetelnych informacji na temat podmiotów świadczących usługi informacyjno-doradcze w zakresie Prawa zamówień publicznych. W bazie są zawarte informacje o aktualnych szkoleniach oraz doradztwie świadczonym przez podmioty wprowadzone do bazy, wraz z możliwością wyszukiwania, w szczególności według: tematów, terminów, lokalizacji, nazw podmiotów.

Oddana do Państwa dyspozycji baza składa się z trzech części:
1)    Bazy podmiotów
2)    Bazy usług
3)    Bazy wiedzy

Celem bazy jest ułatwienie dostępu do rzetelnych informacji na temat dostępnych w Polsce szkoleń oraz usług doradczych w obszarze ZP.


Baza danych została utworzona w ramach Komponentu 3 „Usługi szkoleniowo-doradczej w zakresie nowego podejścia do zamówień publicznych” realizowanej przez PM Group LAAX Sp. z o.o. Sp. k. (dawniej: PM Group Zubrycki, Panasewicz Sp. j.) na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, w ramach Projektu „Nowe podejście do zamówień publicznych – szkolenia i doradztwo” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet II,  Działania 2.1, Poddziałania 2.1.3. 

UE