PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Nowe podejście do zamówień publicznych - szkolenia i doradztwo
Wersja do druku

ABC Zamówień Publicznych

Poniżej prezentujemy Państwu  publikacje wydane w ramach projektu „Nowe podejście do zamówień publicznych – szkolenia i doradztwo”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:

Rok 2010

 • Nowe podejście do zamówień publicznych - szkolenia i doradztwo. Projekt systemowy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (podgląd)
 • Nowe podejście do zamówień publicznych - wyzwanie dla zamawiających - szansa dla małych i średnich przedsiębiorstw (podgląd)
 • Zamówienia publiczne przyjazne innowacjom (podgląd)
 • Instrumenty elektroniczne w procesie udzielania zamówień publicznych (podgląd)
 • Opinie prawne w zakresie zamówień publicznych (podgląd)
 • Kontrola zamówień publicznych (podgląd)

Rok 2011

 • Opinie prawne w zakresie zamówień publicznych (podgląd)
 • Kontrola udzielania zamówień publicznych prowadzona przez Prezesa UZP (podgląd)
 • Udzielanie zamówień publicznych na systemy informatyczne oraz dostawę zestawów komputerowych. Rekomendacje Prezesa UZP (podgląd)
 • Nowe podejście do zamówień publicznych - wybrane zagadnienia (podgląd)
 • Elektroniczne zamówienia publiczne w Polsce - ekspertyza (podgląd)
 • Nowe podejście do zamówień publicznych Raport z badań 2010/2011 (podgląd)
 • Pozacenowe kryteria oceny ofert w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego (podgląd)
 • Zamówienia publiczne w wybranych państwach Unii Europejskiej (podgląd)

Rok 2012

 • Opinie prawne w zakresie zamówień publicznych (link
 • Kontrola udzielania zamówień publicznych (link)
 • Nowe podejście do zamówień publicznych. Raport z badań 2012 (link)
 • Przewodnik po nowym podejściu do zamówień publicznych (link)
 • Innowacyjne i przedkomercyjne zamówienia publiczne (link)

Rok 2013

 • Zamówienia publiczne a innowacyjność MSP (link)
 • Opinie prawne w zakresie zamówień publicznych (link)
 • Kontrola udzielania zamówień publicznych (link)
 • Elektroniczne zamówienia publiczne w wybranych krajach Unii Europejskiej (link)
 • Nowe podejście do zamówień publicznych – szkolenia i doradztwo (link)
 • Nowe podejście do zamówień publicznych. Raport z badań 2013 (link)

Publikacje wydane w 2011 roku można uzyskać po uprzednim zgłoszeniu zapotrzebowania w:

 • Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa, tel.: (22) 432 85 54, e-mail: anna_dziolak@parp.gov.pl

Publikacje wydane w 2012 i 2013 roku można uzyskać po uprzednim zgłoszeniu zapotrzebowania:

 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa, tel.: (22) 432 85 54, e-mail: anna_dziolak@parp.gov.pl
UE