Nowe podejście do zamówień publicznych - szkolenia i doradztwo
Wersja do druku

Czym jest nasza baza?

Nasza baza jest kompendium wiedzy na temat podmiotów świadczących usługi informacyjno-doradcze w zakresie Prawa zamówień publicznych. W bazie są zawarte informacje o aktualnych szkoleniach oraz doradztwie świadczonym przez podmioty wprowadzone do bazy.
UE