Nowe podejście do zamówień publicznych - szkolenia i doradztwo
Wersja do druku

Materiały do pobrania

Dział, w którym można będzie pobrać wzory pism, dokumentów i oświadczeń wykorzystywanych podczas pisania ofert przetargowych, dokumenty z zakresu zamówień publicznych np. wersję polską Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych.

UE