Nowe podejście do zamówień publicznych - szkolenia i doradztwo
Wersja do druku

System udostępniania materiałów informacyjno-edukacyjnych Urzędu Zamówień Publicznych

W ramach Projektu Nowe podejście do zamówień publicznych – szkolenia i doradztwo, realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z Urzędem Zamówień Publicznych, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Urząd uruchomił System udostępniania materiałów informacyjno-edukacyjnych, poświęcony tematyce zamówień publicznych.

Celem Systemu jest ułatwienie zainteresowanym dostępu do wiedzy o zasadach udzielania zamówień publicznych i ubiegania się o zamówienia publiczne.

System udostępniania materiałów informacyjno-edukacyjnych znajduje się pod adresem
http://edu.uzp.gov.pl.

źródło: http://www.uzp.gov.pl/

UE