Nowe podejście do zamówień publicznych - szkolenia i doradztwo
Wersja do druku

Zakończenie projektu "Nowe podejście do zamówień publicznych – szkolenia i doradztwo"

Z dniem 5 listopada 2013 roku dobiega końca Usługa szkoleniowo – doradcza w zakresie nowego podejścia do zamówień publicznych

 

Z dniem 5 listopada 2013 roku dobiega końca Usługa szkoleniowo – doradcza w zakresie nowego podejścia do zamówień publicznych realizowana w ramach projektu systemowego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pt. „Nowe podejście do zamówień publicznych – szkolenia i doradztwo”. Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet II, Działanie 2.1, Poddziałanie 2.1.3.

Wykonawca – PM Group LAAX Sp. z o.o. Sp. k. w ramach usługi zrealizował 3 komponenty:

  • Komponent 1 – działania szkoleniowe mające na celu zwiększenie teoretycznej i praktycznej wiedzy w zakresie nowego podejścia do zamówień publicznych, skierowane do przedsiębiorców z sektora MSP oraz ich pracowników;

  • Komponent 2 – doradztwo dla firm i instytucji świadczących usługi informacyjno – doradcze w zakresie prawa zamówień publicznych, mające na celu zwiększenie teoretycznej i praktycznej wiedzy w zakresie nowego podejścia do zamówień publicznych na poszczególnych etapach procedury zamówień z naciskiem na możliwości zastosowania rozwiązań w praktyce;

  • Komponent 3 – utworzenie, prowadzenie i aktualizacja bazy podmiotów świadczących usługi informacyjno – doradcze i szkoleniowe w obszarze zamówień publicznych, mające na celu ułatwienie dostępu wykonawców z sektora MSP do tych usług.
 
Usługa została realizowana w okresie 36 miesięcy od dnia podpisania umowy, tj. od 5 listopada 2010 r. i zasięgiem obejmowała terytorium całej Polski.
UE