Nowe podejście do zamówień publicznych - szkolenia i doradztwo
Wersja do druku

Źródła prawa z zakresu zamówień publicznych

Dział, w którym znajdą się informacje o podstawowych aktach prawnych z zakresu zamówień publicznych. Przedstawione źródła zostaną podzielone na źródła prawa polskiego oraz źródła prawa unijnego. Akty uporządkowane zostaną najpierw wg. Ich rangi (dla aktów prawa polskiego: ustawy/rozporządzenia, dla aktów unijnych: Rozporządzenia/Dyrektywy/Decyzje/ Opinie/Zalecenia/Komunikaty KE), a w ramach tego podziału chronologicznie- najnowsze akty znajdować się będą u góry wykazu - co umożliwi wyszukiwanie dokumentów najbardziej aktualnych, znowelizowanych. Po kliknięciu w dany akt wyświetli się jego treść. U dołu strony znajdować się powinna opcja „pobierz” umożliwiająca zapisanie dokumentu na dysku w formacie doc., docx., lub pdf.

UE